Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết luận họp báo Quý III/2019 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi Họp báo và gặp mặt Báo chí Quý III/2019

Xem nội dung kết luận tại đây

Phòng Thông tin báo chí xuất bản

[Trở về]