Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG BÁO DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TIẾP TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1318/UBND-KSTT ngày 22/7/2021 về việc giải quyết công việc, TTHC trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tạm ngừng nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp đối với các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian 14 ngày kể từ ngày 22/7/2021. Trong thời gian nói trên, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa bằng các hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Để thực hiện qua hình thức nhận, trả kết quả trực tuyến, các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Bình tại địa chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/. Đối với các TTHC, các trường hợp hồ sơ đặc biệt, thực sự cấp thiết cần phải giải quyết trực tiếp thì phải được sự cho phép của Giám đốc Sở.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông qua đồng chí Phạm Hồng Lê (Sđt: 0966.397.799) để được hướng dẫn, hỗ trợ. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.
 

Tăng Hải

[Trở về]