Bản in     Gởi bài viết  
Thành viên Tổ ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan, đơn vị công tác

Điện thoại/Email

Chức danh Tổ ƯCSC

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Ngọc

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

0935596599

ngocnx.stttt@quangbinh.gov.vn

Đội trưởng

 

2

Nguyễn Vĩnh Huế

Giám đốc

Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông

0945261357

huenv.stttt@quanginh.gov.vn

Đội phó (Thường trực)

 

3

Trần Diễm Phúc

Phó Trưởng phòng

Phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông

0913272327

phuctd.stttt@quangbinh.gov.vn

Đội phó

 

4

Lê Hoàng

Giám đốc

Trung tâm Tin học Công báo, Văn phòng UBND tỉnh

0912549862

hoangl@quangbinh.gov.vn

Đội phó

 

5

Trần Trung Thông

Trưởng phòng

Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy

0934778666

thongqhvt@gmail.com

Thành viên

 

6

Mai Phú Cường

Chuyên viên

Văn phòng HĐND tỉnh

0905371333

eng.maiphucuong@gmail.com

Thành viên

 

7

Lê Ất Mão

Chuyên viên

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

0949234088

maola.dbqh@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

8

Bùi Quốc Luyến

Chuyên viên

Sở Nội vụ

0889734555

luyenbq.snv@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

9

Nguyễn Văn Nghĩa

Phó Chánh Văn phòng

Sở Tư pháp

0915097337

nghianv.stp@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

10

Dương Trung Đức

Chuyên viên

Trung tâm TH&DV Tài chính công, Sở Tài chính

0945637397

ducdt.stc@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

11

Cao Đức Hạnh

Chuyên viên

Sở Công thương

0916997227

hanhcd.sct@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

12

Phạm Đăng Linh

Chuyên viên

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

0917917947

linhpd.snn@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

13

Vĩnh Thái Cường

Chuyên viên

Sở Giao thông Vận tải

0975715369

cuongvt.sgtvt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

14

Hoàng Minh Phú

Chuyên viên

Sở Xây dựng

0906586298

phuhm.sxd@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

15

Đinh Vũ Long

Chuyên viên

Sở Tài nguyên và Môi trường

0945765672

longdv.stnmt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

16

Từ Công Nghĩa Hạnh

Chuyên viên

Sở Thông tin và Truyền thông

0942072207

hanhtcn.stttt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

17

Bùi Minh Đức

Trưởng phòng

Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông

0934810668

ducbm.stttt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

18

Võ Hồng Giang

Phó Chánh văn phòng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

0912098698

giangvh.sld@quangbinh.gov.vn   

Thành viên

 

19

Trần Đăng Bình

Chuyên viên

Sở Văn hóa và Thể thao

0935213688

binhtd.svhtt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

20

Nguyễn Tiến Thành

Trưởng phòng

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ

0982576767

thanhnt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

21

Nguyễn Văn Thông

Phó Chánh văn phòng

Sở Giáo dục và Đào tạo

0905884885

nvthong@quangbinh.edu.vn

Thành viên

 

22

Nguyễn Xuân Viễn

Chuyên viên

Sở Y tế

0919737682

viennx.syt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

23

Nguyễn Trung Hiếu

Chuyên viên

Sở Ngoại vụ

0989877899

hieunt.sngv@quangbinh.gov.vn   

Thành viên

 

24

Nguyễn Trường Giang (Trần Nam Vĩnh)

Chuyên viên

Thanh tra tỉnh

0901960868
giangnt.tt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

949/Ttr-VP 6.12

25

Trần Thị Ngọc Yến

Chuyên viên

Ban Dân tộc

0912671788

yenttn.bdt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

26

Trần Công Nguyên

Phó Chánh Văn phòng

Sở Du lịch

0972502333

nguyentc.sdl@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

27

Trần Thị Phương Nam

Chuyên viên

Ban Quản lý Khu kinh tế

0914500175

namttp.kkt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

28

Hoàng Hải Nguyên

Nhân viên

Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

0944917207

nguyenhh.pnkb@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

29

Đinh Thị Thân

Chuyên viên

Quỹ Phát triển đất

0977613777

thandt.qptd@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

30

Nguyễn Minh Phúc

Chuyên viên

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

0945248080

phuctvgtqb@gmail.com

Thành viên

 

31

Nguyễn Việt Linh

Nhân viên

Ban Quản lý Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP)

0916209792

nguyenvietlinh282@gmail.com

Thành viên

 

32

Hồ Hải Hưng

Nhân viên

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình

0949388855

hohaihung@gmail.com

Thành viên

 

33

Nguyễn Văn Kiểu

Viên chức

Trường Đại học Quảng Bình

0947459606

kieunv@qbu.edu.vn

Thành viên

 

34

Nguyễn Hải Đăng

Chuyên viên

Trường Cao đẳng nghề

0826433837

dangnh.cdn@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

35

Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng bộ môn Tin học

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp

0979238349

ntlamktcnn@gmail.com

Thành viên

 

36

Nguyễn Văn Vũ

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Đồng Hới

0982842367

vunv.dh@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

37

Nguyễn Quốc Hùng

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Ba Đồn

0912649889

hungnq.bd@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

38

Lê Văn Hoài

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Lệ Thủy

0973699222

hoailv.lt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

39

Ngô Văn Bình

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Ninh

0905562233

binhnv.qn@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

40

Nguyễn Dũng Hà

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bố Trạch

0916167757

hand.bt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

41

Hoàng Việt Triều

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Trạch

0914784789

trieuhv.qt@quangbinh.gov.vn     

Thành viên

 

42

Lê Hoàng

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuyên Hóa

0914914990

hoangl.th@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

43

Trần Tuấn Anh

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Minh Hóa

0880680689

anhtt.mh@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

44

Trần Huy Hoàng

Cán bộ

Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Bình

0387883559

hoangit.dhc@gmail.com

Thành viên

 

45

Hà Xuân Hùng

Phó Giám đốc

Trung tâm CNTT, VNPT Quảng Bình

0915272646

hunghx.qbh@vnpt.vn

Thành viên

 

46

Trương Hồng Phong

Nhân viên

Khối khách hàng doanh nghiệp, Viettel Quảng Bình

0966011100

phongth3@viettel.com.vn

Thành viên

 

[Trở về]
Thông báo