Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
THANH TRA ĐỘT XUẤT VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM 
Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-STTTT ngày 03/6/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, từ ngày 04/6/2019 đến ngày 08/6/2019, Đoàn liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Quảng Bình đã thành lập Đoàn Thanh tra đột xuất và tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với 03doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. 
 Qua thanh tra, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh xuất bản phẩm cơ bản chấp hành đẩy đủ quy định của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP.
Kiểm tra các đầu sách, số lượng sách thực tế đều có bảng kê xuất kho kèm theo hóa đơn bán hàng; một số xuất bản phẩm chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Đoàn thanh tra đã tạm giữ các đầu sách chưa có chứng từ hợp lệ và yêu cầu tổ chức, cá nhân trong thời hạn quy định phải có giải trình để giải quyết. Sau thanh tra, các tổ chức, cá nhân đã xuất trình đầy đủ các hóa đơn kèm theo bảng kê xuất kho, chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của các đầu sách đang tạm giữ.
Việc thanh tra đột xuất về chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm đã tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những dấu hiệu vi phạm trong phát hành, tàng trữ sách lậu trên địa bàn tỉnh.

Lan Nguyễn

[Trở về]