Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn phần mềm quản lý công tác thanh tra và giải quyết KNTC 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ ngày 06/7/2021 đến 22/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện Công nghệ Viễn thông tổ chức 11 lớp tập huấn cho 160 cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện về hệ thống phần mềm quản lý công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi được nâng cấp và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo.

Các lớp tập huấn được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, tập trung học viên tại điểm cầu Quảng Bình và kết nối với báo cáo viên ở điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, nhằm bảo đảm phòng, chống dịch Covid -19 trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh lớp tập huấn ngày 15/7/2021

Các nội dung chính của chương trình tập huấn gồm: phân quyền, quản lý tổ chức, nhập dữ liệu về kế hoạch thanh tra, hồ sơ thanh tra, kết luận thanh tra, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, theo dõi xử phạt vi phạm hành chính, phòng chống tham nhũng, kết xuất các mẫu báo cáo, thống kê theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ...

Tại các lớp tập huấn, học viên được các cán bộ, chuyên gia truyền đạt, hướng dẫn thực hành kỹ năng cũng như trao đổi kinh nghiệm, giải đáp các vướng mắc trong quá trình quản trị, khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm tại cơ quan, đơn vị.


Trọng Hùng

 

[Trở về]