Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn nghiệp vụ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020 
Triển khai thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 của UBND tỉnh, ngày 27/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin và truyền thông cơ sở bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông và điểm cầu 7 huyện, thị xã. Đồng chí Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến dự và phát biểu khai mạc

Hội nghị có sự tham dự của gần 500 đồng chí là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Ban Biên tập Bản tin các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; cán bộ tuyên truyền các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh; cán bộ lãnh đạo UBND cấp xã, công chức Văn hóa - xã hội, cán bộ Ban biên tập Đài Truyền thanh của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Tân, Phó Giám Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu một số văn bản chỉ đạo về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới như: Chỉ thị số 07/TW-CT ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở; Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 6/11/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2025; tổng quan về thông tin cơ sở: Thông tin cơ sở là một bộ phận trong công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị. Thông tin cơ sở là thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và những thông tin, kiến thức cần thiết phổ biến đến người dân ở xã, phường, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị cơ sở, thông qua  đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và các hình thức thông tin, tuyên truyền khác ở cơ sở; các phương thức hoạt động truyền thanh cơ sở như: tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, truyền thanh, internet.

Tại Hội nghị tập huấn, nhà báo Lê Hữu Nghị, Trưởng Phòng Phát thanh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh cũng đã giới thiệu các kỹ năng viết, biên tập tin bài cho thông tin cơ sở; đọc dẫn chương trình, tổ chức sản xuất chương trình truyền thanh cơ sở.

Tiếp tục thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới: “Công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị…”, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin về cơ sở nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân, rút ngắn khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các vùng, miền.

Thúy Nhung

[Trở về]