Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về chính quyền điện tử 
Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 12 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về chính quyền điện tử cho các đối tượng là lãnh đạo cấp phòng và cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Tại các buổi tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về tổng quan Chính quyền điện tử, các vấn đề cơ bản về xây dựng Chính quyền điện tử; thành phố thông minh; về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số. Từ đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Bên cạnh đó, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng tiếp xúc và làm việc với báo chí; kỹ năng khai thác, sử dụng, quản lý và xử lý thông tin trên không gian mạng, góp phần trong công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng, tạo môi trường, điều kiện cho người dân khai thác, sử dụng, chia sẻ thông tin trên không gian mạng một cách lành mạnh, hữu ích.

TL
 

[Trở về]