Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch Covid-19 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành công văn số 1055/UBND-NCVX ngày 21/6/2021 về việc Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch Covid-19..

 

Xem nội dung công văn tại đây! 

P.TTBCXB

[Trở về]