Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp 
Thực hiện Công văn số 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp.

Để đảm bảo kịp thời, ngày 22/11/2019 Sở TT&TT đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-STTTT về việc thành lập Tổ rà soát Trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó Tổ thực hiện xây dựng tiêu chí và rà soát trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn và quy định hiện hành. Tập trung vào các nội dung như việc thực hiện nội dung Giấy phép; trích dẫn nguồn tin khi có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí; quảng cáo trên trang thông tin điện tử; đăng ký tên miền .vn và tên miền quốc tế; tên trang, tên miền có từ ngữ dễ gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí,... Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2019.

Phòng TTBCXB

[Trở về]