Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và ngăn chặn mua bán SIM di động trái quy định 

Ngày 18/03/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BTTTT về tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ và ngăn chặn việc mua bán, lưu thông SIM di động sai quy định. 

Nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ, ngăn chặn việc mua bán, lưu thông SIM thuê bao di động sai quy định, góp phần tiếp tục hạn chế việc phát tán tin nhắn rác, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an để kiểm tra, xác minh, xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, đồng thời nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động tăng cường phổ biến, hướng dẫn các tổng đại lý, đại lý bán SIM, các điểm đăng ký thông tin thuê bao (của doanh nghiệp, của tổ chức cá nhân được ủy quyền) nghiêm túc chấp hành các quy định về trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông; không mua bán, lưu thông SIM đã được kích hoạt sẵn các dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo đúng quy định. Tổ chức triển khai các biện pháp để kiểm tra, giám sát và quản lý chặt việc tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông và việc mua bán, lưu thông trên thị trường SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước của các tổng đại lý, đại lý bán SIM, các điểm đăng ký thông tin thuê bao. Thực hiện rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy trình bảo vệ thông tin và ngăn ngừa việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi và phá hoại trái phép cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông. Quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc doanh nghiệp trong từng công đoạn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu thuê bao. Phổ biến, đào tạo và quán triệt các quy định, quy trình  đó cho tất cả cán bộ, công nhân viên có liên quan trực tiếp. Thực hiện nghiêm túc, chính xác và đầy đủ quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2012/TT-BTTTT về quản lý thuê bao di động trả trước “doanh nghiệp không được kích hoạt dịch vụ di động trả trước cho thuê bao khi chính chủ thuê bao vẫn chưa thực hiện việc đăng ký thông tin theo quy định”. Bổ sung quy định xử phạt và xử lý nghiêm các tổng đại lý, đại lý bán SIM, các điểm đăng ký thông tin thuê bao và các cá nhân thuộc doanh nghiệp có hành vi kích hoạt SIM chưa đăng ký thông tin thuê bao, mua bán, lưu thông trên thị trường SIM sai quy định; mua bán, trao đổi, tiết lộ thông tin thuê bao trái pháp luật.

Cục An toàn thông tin chủ trì thiết lập đường dây nóng, hộp thư điện tử, kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến trên website và các kênh thông tin trực tuyến khác để tiếp nhận kiến nghị, phán ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ...

Thanh tra Bộ, thanh tra các Sở TT&TT phối hợp các đơn vị liên quan triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra, xác minh và xử lý các sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua bán thông tin cá nhân và mua bán SIM đã kích hoạt sẵn các dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại các tổng đại lý, đại lý bán SIM, điểm đăng ký thuê bao để xử lý theo quy định của pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về phía người sử dụng dịch vụ, Chỉ thị yêu cầu Cục Viễn thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo tới người sử dụng dịch vụ: tăng cường cảnh giác, thận trọng trong việc cung cấp thông tin cá nhân, trong đó bao gồm số thuê bao cho các tổ chức, cá nhân khác; nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tự bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng; không thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; không lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân./.

                                                                                             Hoàng Cường 

[Trở về]