Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu tập huấn và diễn tập ATTTM năm 2020 của Sở TT&TT 

Trong 02 ngày 24 và 25/12/2020, tại Sở Thông tin và Truyền thông diễn ra lớp Tập huấn và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin năm 2020 cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và cán bộ đầu mối phối hợp bảo đảm ATTTM của các sở, huyện.

Download tài liệu tại đây:        Giấy mời TH&DT         Tài liệu Tập huấn          Kịch bản Diễn tập

Sở Thông tin và Truyền thông

[Trở về]