Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu Hội nghị Tổng kết Đề án xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2018-2020, tổng kết 03 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình giữa UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông 
 - Chương trình Hội nghị
[Trở về]