Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu Chương trình phát thanh tuyên truyền về BOT giao thông 
Mô hình hợp tác PPP BOT trong việc phát triển hạ tầng của địa phương

Hợp tác công tư Cuộc cách mạng hạ tầng Quảng Ninh

Giảm BOT gánh nặng ngân sách nhờ các dự án PPP nói chung và BOT nói riêng

Làm thế nào để tạo sự đồng thuận của người dân trong các dự án BOT

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực BOT giao thông

Công khai minh bạch các dự án đầu tư theo hình thức BOT

Làm thế nào để thu hút đầu tư BOT giao thông

BOT ở các nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm ở Việt Nam

[Trở về]