Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin trả lời họp báo 
Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình nhận được công văn số 3763/TB-VPUBND ngày 14/11/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu để trả lời câu hỏi của phóng viên báo Thanh Niên.

Xem nội dung báo cáo tại đây

Phòng Thông tin báo chí xuất bản

[Trở về]