Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình cấp phép và khai thác cát, sỏi trên sông Dinh 

Ngày 17/5/2017, báo điện tử Gia đình Việt Nam có đăng bài Quảng Bình: Nạn khai thác cát tràn lan “bức tử” sông Dinh của tác giả Trần Cường phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép một cách công khai, rầm rộ trên sông Dinh thuộc địa bàn huyện Bố Trạch.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bố Trạch, UBND xã Nam Trạch tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin và báo cáo UBND tỉnh bằng Văn bản số 989/STNMT-TTr ngày 01/6/2017.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]