Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Số liệu tổng hợp về viễn thông, internet 

SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ VIỄN THÔNG, INTERNET

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2013

1

Tổng doanh thu viễn thông

Triệu đồng

 583 000

2

Nộp ngân sách địa phương

Triệu đồng

 58 000

3

Tổng số thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến

Thuê bao

 36 786

4

Tổng số thuê bao điện thoại cố định vô tuyến

Thuê bao

 14 613

5

Tổng số thuê bao điện thoại di động trả sau

Thuê bao

 61 162

6

Tổng số thuê bao điện thoại di động trả trước

Thuê bao

 590 156

7

Tổng số thuê bao internet

Thuê bao

 59 442

8

Tổng số trạm phủ sóng thông tin di động (BTS)

Trạm

 1 207

9

Tổng số trạm điều khiển thông tin di động (BSC)

Trạm

  4

[Trở về]