Bản in     Gởi bài viết  
Sơ kết 01 năm triển khai phối hợp bảo đảm an toàn thông tin 

Ngày 27/7/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình và Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Thỏa thuận phối hợp về công tác bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. Dự sơ kết có đồng chí Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở TT&TT và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin và đại diện các phòng, đơn vị chức năng của hai cơ quan.

 

Tại buổi làm việc,  hai bên đã  báo cáo, đánh giá về các hoạt động phối hợp triển khai trong công tác bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, một số vấn đề tồn tại và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

 

Cũng trong buổi làm việc Cục ATTT đã chuyển giao các ấn phẩm về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Sở TTTT phục vụ cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thực về an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn

Trong chương trình làm việc Cục ATTT đã giới thiệu một số văn bản quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, hướng dẫn về thực hiện xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên đại bàn tỉnh./.

Thành Lê

[Trở về]