Bản in     Gởi bài viết  
Sở Giao thông Vận tải phản hồi thông tin bài viết trên Báo Đấu thầu 

Ngày 04/4/2017, Báo Đấu thầu đăng bài Chẩn "bệnh" trao thầu sát giá của tác giả Văn Huyền, trong đó có viện dẫn các thông tin của một gói thầu thuộc dự án Cầu Nhật Lệ 2, thành phố Đồng Hới.

Sau khi xem xét nội dung Báo nêu, Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình đã có Công văn số 711/SGTVT-KHTC ngày 05/4/2017 phản hồi thông tin với Báo Đầu thầu.

Download Văn bản của Sở GTVT tại đây.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]