Phiên bản thử nghiệm
99 công nghệ cao được Việt Nam ưu tiên đầu tư phát triển 

Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển đã được Phó Thủ...

Xem tiếp
CNTT-VT: Giải pháp hiệu quả để chuyển đổi số các đài truyền thanh cơ sở 

Hầu hết các đài truyền thanh (ĐTT) cấp xã hiện nay đang còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập như: điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, phương tiện kỹ thuật cũ kỹ, lạc hậu… nên chưa phát huy hiệu...

Xem tiếp
Thiết bị phát hiện và cảnh báo khói thông minh Iprotect - Sản phẩm của cuộc sống tương lai 

Cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 là một thuật ngữ gồm một loạt các công nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi dữ liệu và chế tạo, đi cùng với đó là các hệ thống vật lý trong không gian ảo, Internet kết...

Xem tiếp
Công nghệ đám mây và quản trị dữ liệu đem lại sự thành công của chuyển đổi số 

Ở cấp độ doanh nghiệp, tổ chức hay đến cấp độ Quốc gia nếu nhận thức đúng về tầm quan trọng của công nghệ đám mây và quản trị dữ liệu sẽ là mấu chốt cho sự thành công của chuyển đổi số.

Xem tiếp
Trailer - Cuộc thi Người đẹp Du lịch Quảng Bình năm 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=8MYeh3OBFXM&t=4s
Xem tiếp