Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định và Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 
Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 1189/QĐ-LĐTBXH ngày 06/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020.
Năm 2020 là năm thứ Tư tổ chức “Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo” với mục đích “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,
 
 Xem nội dung tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]