Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 
 Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình 

Xem nội dung quyết định tại đây!

 

[Trở về]