Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định cách ly 3 trường hợp ở Mai Hóa 
 

Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm 03 người:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Ngày tiếp xúc lần cuối

1.      

Đậu Thị Phương Nhung

01/04/1989

Thôn Xuân Hoá, xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá

04/3/2020

(F1)

2.      

Nguyễn Văn Trường

10/02/1982

Thôn Xuân Hoá, xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá

09/3/2020

(F2)

3.      

Nguyễn Thị Lài

10/08/1960

Thôn Xuân Hoá, xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá

09/3/2020

(F2)

- Địa điểm cách ly: Tiểu đoàn 1/Trung đoàn 996/Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình (Tổ dân phố Dũng Cảm, TTNT Việt Trung, huyện Bố Trạch);

- Thời gian thực hiện cách ly: 14 ngày (kể từ ngày tiếp xúc lần cuối).

TTBCXB

[Trở về]