Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy trình hỗ trợ xử lý Thư điện tử công vụ 
 1. Quy trình thực hiện

2. Lưu trình thực hiện

(Nguồn: Trung tâm CNTT - TT)

[Trở về]