Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy trình hỗ trợ xử lý Quản lý văn bản và Điều hành 
 1. Quy trình thực hiện

2. Lưu trình thực hiện

(Nguồn: Trung tâm CNTT - TT)

[Trở về]