Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 

(Website Sở TT&TT) Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2972/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định...

Xem tiếp
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 
(Website STTTT) - Ngày 29/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 378/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính... 
(Website STTTT) - Ngày 22/9/2015, UBND Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1123/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản, In và Phát hành tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
(Website STTTT) - Ngày 27/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3806/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản, In và Phát hành tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và...
Xem tiếp
Quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
(Website STTTT) - Ngày 15/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3628/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm...
Xem tiếp