Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
(Website STTTT) - Ngày 15/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3628/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Xem nội dung chi tiết của Quyết định
[Trở về]