Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở 
Ngày 02/11/2015, UBND tỉnh Quảng Bình đã ký Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Download Quyết định và quy chế kèm theo tại đây!
[Trở về]