Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình 
Thực hiện Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành nghiên cứu và xây dưng Dự thảo "Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình".

Để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ký và ban hành kịp thời, đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với thực tế triển khai hệ thống thư điện tử công vụ tại các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo “Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình”.

- Nội dung dự thảo Quyết định ban hành quy chế ( Tải về)

- Nội dung dự thảo "Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình" ( Tải về)

Các ý kiến đóng góp của Quý cơ quan xin gửi trước ngày 08/8/2015 theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông - số 02, Hương Giang, Đồng Hới, Quảng Bình, bản mềm gửi về hộp thư điện tử: stttt@quangbinh.gov.vn. Nếu quá thời hạn trên mà cơ quan, đơn vị, địa phương không có ý kiến góp ý thì xem như nhất trí với Dự thảo.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại: (052)3.856.696.

Trân trọng./.

BBT

[Trở về]