Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Thực hiện Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành nghiên cứu và xây dưng Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm QLVB&ĐH trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Để công tác triển khai thực hiện “Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm QLVB&ĐH trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” được sát thực, hiệu quả; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo “Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm QLVB&ĐH trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

- Nội dung dự thảo Quyết định ban hành quy chế ( Tải về)

- Nội dung dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm QLVB&ĐH ( Tải về)

Các ý kiến đóng góp của Quý cơ quan xin gửi trước ngày 21/4/2015 theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông - số 02, Hương Giang, Đồng Hới, Quảng Bình, bản mềm gửi về hộp thư điện tử: stttt@quangbinh.gov.vn. Nếu quá thời hạn trên mà cơ quan, đơn vị, địa phương không có ý kiến góp ý thì xem như nhất trí với Dự thảo.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại: (052) 3.851.206.

Trân trọng./.

BBT

[Trở về]