Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình tăng cường quản lý hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm 
Thời gian qua, hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xuất bản, in và phát hành, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, phục vụ tốt nhu cầu mua, đọc sách, báo, xuất bản phẩm cho mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số cơ sở in, phát hành hoạt động chưa tuân thủ các quy định của pháp luật như: không đăng ký hoạt động in xuất bản phẩm, không đăng ký hoạt động phát hành; không khai báo hoạt động photocopy với phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; việc nhận in, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn xuất bản phẩm chưa đầy đủ… 

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Bình kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm, lịch block năm 2021.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại trong hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, đồng thời ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm trong in ấn, phát hành xuất bản phẩm, đặc biệt là sách giáo khoa phục vụ năm học mới, Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in, phát hành trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các phòng văn hóa và Thông tin cấp huyện rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở in, cơ sở phát hành trên địa bàn để kịp thời xử lý các sai phạm; yêu cầu các cơ sở in, phát hành, cơ sở dịch vụ photocopy thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép, giấy đăng ký, khai báo hoạt động theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
Song song với công tác chỉ đạo rà soát, hoàn thiện thủ tục, điều kiện hoạt động của các cơ sở in, phát hành, Sở đã ban hành kế hoạch hoạt động của Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh trên cơ sở bám sát Kế hoạch số 5137/KH-BTTTT ngày 28/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác của Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương năm 2021.
Theo nội dung kế hoạch, 6 tháng cuối năm 2021, Sở sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về in, phát hành; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông tin tuyên truyền phòng chống phát hành sách giả, sách lậu, in lậu trên địa bàn tỉnh; mở chuyên mục: “Phòng, chống in lậu” trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở để tuyên truyền về phòng, chống in lậu; việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, lịch bloc của các cơ sở, doanh nghiệp.
Với những giải pháp cụ thể trong quản lý in, phát hành, tin tưởng trong thời gian tới, hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh sẽ đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy định của pháp luật, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi in lậu, in nhân bản trái phép; phát hành sách trái pháp luật, sách không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.

Thu Lan
 

[Trở về]