Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị 
Thực hiện Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành nghiên cứu và xây dưng Dự thảo "Quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị".

Trên cơ sở ý kiến đóng góp lần một của các đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp, chỉnh sửa dự thảo. Để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ký và ban hành kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý đơn vị đóng góp ý kiến lần hai cho dự thảo.Toàn văn Dự thảo được đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://stttt.quangbinh.gov.vn (Mục góp ý văn bản dự thảo).

- Nội dung dự thảo Quyết định ban hành quy chế ( Tải về)

- Nội dung dự thảo "Quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị" ( Tải về)

Các ý kiến đóng góp của Quý cơ quan xin gửi trước ngày 05/3/2016 theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông - số 02, Hương Giang, Đồng Hới, Quảng Bình, bản mềm gửi về hộp thư điện tử: stttt@quangbinh.gov.vn. Nếu quá thời hạn trên mà cơ quan, đơn vị, địa phương không có ý kiến góp ý thì xem như nhất trí với Dự thảo.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại: (052)3.851.206.

Trân trọng./.

Phòng CNTT

[Trở về]