Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
QĐ số 26/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
 Tải file tại đây.
[Trở về]