Phiên bản thử nghiệm
Quy định rõ người "app xanh được di chuyển, app đỏ phải ở nhà" 
 Thủ tướng yêu cầu cần quy định rõ: "Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung...
Xem tiếp
QUY ĐỊNH việc lưu thông, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp; phòng chống thiên tai trong thời gian thực... 
 Ngày 23/9/2021, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 3054/QĐ-UBND về việc Quy định việc lưu thông, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp; phòng chống thiên tai trong thời...
Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH chuyển trạng thái mới các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
 Ngày 22/9/2021, UBND tỉnh ra Quyết định số 3046/QĐ-UBND về việc chuyển trạng thái mới các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nội dung chi tiết như sau:
Xem tiếp
BÁO CÁO về trường hợp tiêm cùng lúc 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm chủng Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy 
Ngày 20/9/2021, Sở Y tế có báo Báo cáo số 2974/BC-SYT về trường hợp tiêm cùng lúc 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm chủng Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, nội dung chi tiết như sau:
Xem tiếp
Hướng dẫn giám sát và truy vết trong phòng, chống dịch Covid-19 
Xem tiếp