Phiên bản thử nghiệm
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2022 
Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh ban Quyết định số 895/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2022.
Xem tiếp
Hướng dẫn thời gian cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 
Ngày 10/02/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Bình đã ban hành Công văn số 372/SYT-BCĐ hướng dẫn thời gian cách lý y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.
Xem tiếp
Báo cáo nhanh trường hợp ca bệnh nghi ngờ mắc covid 19 
Công văn số 316/BC-KSBT ngày 09/02/2021 
Xem tiếp
TRUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
Xem tiếp
Công văn số 154/UBND-KHVX ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc áp dụng các biện pháp tăng cường trong phòng, chống... 
Công văn số 154/UBND-KHVX ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc áp dụng các biện pháp tăng cường trong phòng, chống dịch COVID-19
Xem tiếp