Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Phối hợp tuyên truyền, phát hiện, xử lý hành vi phá hoại hạ tầng viễn thông 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ phá hoại hệ thống cáp và trạm BTS viễn thông, làm thiệt hại tài sản của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế và gây mất trật tự an toàn xã hội.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn mạng lưới viễn thông thông suốt, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã có Công văn số 90/STTTT-BCVT ngày 28/01/2016 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo chính quyền cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hệ thống cáp quang, trạm BTS; nâng cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn các hành vi phá hoại tài sản; tố giác hành vi vi phạm, phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hạ tầng viễn thông, phát hiện kịp thời các hành vi phá hoại; thực hiện thông tin tuyên truyền đến người dân để nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ tài sản, phát hiện, tố giác đối tượng phá hoại hạ tầng viễn thông để xử lý theo quy định của pháp luật.

Download file Công văn tại đây!

Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phạm chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan công an và chính quyền địa phương hoặc phản ánh đến Sở Thông tin và Truyền thông qua đường dây nóng, điện thoại 052.3779999 để phối hợp xử lý.

PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

[Trở về]