Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực in, phát hành 
 Sáng 10-10, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức hội nghị đánh giá, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực in và phát hành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản, in, phát hành; một số vấn đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên lĩnh vực in và phát hành xuất bản ấn phẩm; giới thiệu, hướng dẫn chế tài và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực in, phát hành.
Theo Sở TT-TT, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 18 bản tin xuất bản định kỳ 1 tháng/1 số và 32 cơ sở phát hành, trong đó, có 14 cơ sở là doanh nghiệp, 8 cơ sở đã đăng ký hoạt động phát hành, xuất bản phẩm với Sở TT-TT.
Trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, Sở TT-TT đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 5 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực in, phát hành. Kết quả, hầu hết các cơ sở in, xuất bản phẩm đều chấp hành tốt quy định của pháp luật.Theo Phan Phương (Báo Quảng Bình) 

[Trở về]