Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Phản hồi bài báo "Quảng Bình: Lấy đất rừng "quên" trình thủ tướng" của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Công văn số 1066/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phản hồi thông tin bài báo "Quảng Bình: Lấy đất rừng "quên" trình Thủ tướng" của báo Khoa học và Đời sống. 
 Xem nội dung công văn tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]