Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 3/2020 

Ngày 02/3/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật  ban hành Công văn số 553/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 03/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, phổ biến:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do virus corona mới (với tên gọi khoa học SARS-CoV2) gây ra theo Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và các văn bản chỉ đạo có liên quan nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra1 trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực hiện, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ, cách thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong việc thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tuyên truyền Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của Nhân dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân. Đối với những loại khẩu trang này, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, của Bộ Y tế và sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng nơi quy định (thùng rác có nắp đậy kín), không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường.

 3. Tuyên truyền Luật Xuất nhập cảnh, Luật Người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Lý lịch tư pháp và Công văn số 865-CV/TU ngày 06/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về tăng cường quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh.

 4. Tiếp tục tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

 5. Tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật, trong đó tập trung vào các quy định của pháp luật hình sự, về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc...); phòng cháy chữa cháy; an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống mê tín dị đoan. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động Nhân dân giao nộp pháo để người dân nhận thức được lợi ích của việc giao nộp pháo nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và không bị xử lý vi phạm.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn, Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị.

7. Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; ưu tiên đối tượng đặc thù, lĩnh vực phức tạp các địa bàn có các dự án đầu tư, địa bàn khó khăn của tỉnh.

 8. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, Báo, Tạp chí, Bản tin các loại trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ngành, địa phương trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Phản ánh, cho ý kiến về nội dung, hình thức của các tài liệu PBGDPL.

 9. UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền và thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tuyên truyền các tài liệu do Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 3/2020.

Xem nội dung công văn tại đây!

                                                                           PHÁP CHẾ

[Trở về]