Bản in     Gởi bài viết  
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 11/2020 
Ngày 06/11/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 2823/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 11/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, phổ biến: 
1. Các cơ quan đơn vị, địa phương căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức ngày Pháp luật phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm thiết thực, hiệu quả trên cơ sở Kế hoạch số 1661/KH-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng ngày Pháp luật từ ngày 02/11/2020 đến ngày 09/11/2020.
2. Tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời, tuyên truyền động viên, cổ vũ kịp thời cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, khắc phục những thiệt hại nặng nề do trận mưa lũ lịch sử gây ra, sớm ổn định sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
3. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân những nội dung cơ bản của Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó có quy định về hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ. Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định số 125/2020/NĐCP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa 2 đơn, Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuyên truyền thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K đó là “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.
4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn thực phẩm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, pháp luật về phòng, chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tuyên truyền và vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật.
5. Tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật với mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình mục Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức.
6. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, Báo, Tạp chí, Bản tin các loại trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ngành, địa phương trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Phản ánh, cho ý kiến về nội dung, hình thức của các tài liệu PBGDPL. Khai thác tài liệu và các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực tại địa chỉ: www.stp.quangbinh.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp.
7. Tập trung chuyển đổi hình thức tuyên truyền PBGDPL cho phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, instagram…) trong công tác PBGDPL gắn với tình hình và thực tiễn tại địa phương. UBND cấp huyện hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền và thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tuyên truyền các tài liệu do Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 11/2020.
8. Thực hiện việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 1364/UBND-NC ngày 17/08/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.


PHÁP CHẾ
 

[Trở về]