Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 01/2020 

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh vừa ban hành Công văn số 3707/HĐPH ngày 31/12/2019 về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 01/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, phổ biến:

1. Tuyên truyền Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật, trong đó tập trung vào các quy định của pháp luật hình sự, về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc...); phòng cháy chữa cháy; quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo; an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống mê tín dị đoan; bảo vệ môi trường...

2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật, bộ luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, khóa XIV, bao gồm: Bộ luật Lao động 2019, Luật Thư viện 2019, Luật Dân quân tự vệ 2019, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 2019, Luật Chứng khoán 2019.

3. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 2 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá đất.

4. Tiếp tục tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe vượt quá tốc độ; không lái xe sau khi uống rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

5. Tuyên truyền phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về biên giới Quốc gia cho cán bộ và Nhân dân, đặc biệt là người dân khu vực biên giới; đổi mới, đa dạng cả về hình thức, nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của biên giới, vùng biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

6. Tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện khai thác thông tin về TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn, Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị.

8. Tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” và Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng mục Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức. Khai thác tài liệu và các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực tại địa chỉ: www.stp.quangbinh.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp.

9. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, Báo, Tạp chí, Bản tin các loại trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ngành, địa phương trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Phản ánh, cho ý kiến về nội dung, hình thức của các tài liệu PBGDPL.

10. UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền và thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tuyên truyền các tài liệu do Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 01/2020. Chủ động ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PBGDPL theo các Kế hoạch chung được UBND tỉnh ban hành. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng trên Trang thông tin điện tử www.stp.quangbinh.gov.vn và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương; nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

                                                                     PHÒNG TT-BC-XB

[Trở về]