Bản in     Gởi bài viết  
NĐ số 77/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác 
 Tải file tại đây.
[Trở về]