Bản in     Gởi bài viết  
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ II/2020 
1. Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (huyện Quảng Trạch), dự án Thuỷ lợi Rào Nan tại xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn) nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra; về công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Thường xuyên cập nhật thông tin và các kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 để tăng cường tuyên truyền, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh và có biện pháp phòng tránh. Thông tin cần bảo đảm khách quan, cân bằng, tránh bị dẫn dắt bởi dư luận, mạng xã hội...; kêu gọi người dân đoàn kết, đồng thuận phòng, chống dịch Covid-19.
3. Kịp thời xây dựng các bài viết, phóng sự đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, các luận điệu lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước...
4. Tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày kỷ niệm trong quý II/2020:
- Tuyên truyền công tác chuẩn bị và đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng; đánh giá, đúc rút những bài học, vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, tổ chức các đại hội; về công tác nhân sự; về công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện; về tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII...
- Tập trung tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và khánh thành công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.
- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II như: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4), 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2020), 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22/4/1870-22/4/2020), Ngày Quốc tế Lao động (01/5), 202 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818-05/5/2020), 66 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2020), 79 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2020), 79 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2020), 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020), Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6), 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2020) và các sự kiện chính trị quan trọng khác.
5. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Tích cực biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.
6. Tuyên truyền việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tích cực tuyên truyền công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; công tác giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông...
7. Các cơ quan báo chí của tỉnh, đội ngũ phóng viên báo chí Trung ương tích cực hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ II - năm 2020; Giải báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020...

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
 

[Trở về]