Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch tiếp công dân năm 2019 

TT

Ngày, tháng

          Địa điểm

Bộ phận thường trực

       Lãnh đạo trực

1

10/01

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

 

 

 

 

 

 

  Ông Hoàng Việt Hùng -

Giám đốc Sở

2

11/02

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

3

11/3

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

4

10/4

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

5

10/5

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

6

10/6

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

7

10/7

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

8

09/8

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

9

10/9

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

10

10/10

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

11

11/11

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

12

10/12

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Ghi chú:

- Thời gian tiếp công dân:    + Buổi sáng:  Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

                              + Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

- Trường hợp Giám đốc Sở đi công tác, sẽ ủy quyền cho 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở trực thay.

[Trở về]