Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2014 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2014

TT

Ngày, tháng

Địa điểm

Bộ phận thường trực

Lãnh đạo trực

1

10/01

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

2

10/02

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

3

10/3

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

4

10/4

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

5

12/5

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

6

10/6

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

7

10/7

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

8

11/8

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

9

10/9

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

10

10/10

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

11

10/11

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

12

10/12

Phòng tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Hoàng Việt Hùng - Giám đốc

Ghi chú:

- Thời gian tiếp công dân: + Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.

- Trường hợp Giám đốc Sở bận đi công tác, sẽ ủy quyền cho 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở trực thay.

[Trở về]