Bản in     Gởi bài viết  
Lễ bàn giao hệ thống đài truyền thanh cơ sở 
Ngày 12-13/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ bàn giao đưa vào hoạt động Đài Truyền thanh xã Tân hóa thuộc huyện Minh Hóa và xã Hương Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa. Đây là 02 Đài Truyền thanh được triển khai, thi công theo quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ông Hoàng Việt Hùng Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đến tham dự. 

Việc đầu tư Đài xã ở các xã miền núi là rất thiết thực, giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi bàn giao Đ/c giám đốc Sở TT&TT đề nghị UBND Tân Hóa và Hướng Hóa tiếp nhận, quản lý, vận hành duy trì tốt hệ thống Đài truyền thành cơ sở, đảm bảo kịp thời thông tin báo cáo về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế, xã hội, đời sống, an ninh trật tự đến với người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chung tay xây dựng nông thôn mới.


Thành lập Ban biên tập và Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Bài và ảnh Ngọc Nguyên

[Trở về]