Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Lãnh đạo tỉnh về thăm và làm việc 

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài làm việc với Sở TTTT tỉnh Quảng Bình năm 2012

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2010 tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2008 tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2009

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân phát biểu nhân gặp mặt phóng viên thường trú kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 2011

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng trao cở thi đua của Chính phủ cho Sở TTTT năm 2013

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành nhắn tin ủng hộ biển Đông do Sở TTTT tỉnh Quảng Bình phát động năm 2014

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng làm việc với Sở TTTT tỉnh Quảng Bình năm 2014

Lễ khai mạc Hội thao ngành TTTT tỉnh Quảng Bình lần thứ I năm 2012

[Trở về]