Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA nCoV 
 Ngày 30/01/2020, Bộ Y tế ban hành Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây nên (kèm theo Công văn số 369/BYT-TT-KT). Nội dung như sau:
 
TT-BC-XB
[Trở về]