Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Khẩn trương khách phục hậu quả do đợt mưa lũ đặc biệt lớn gây ra 
 Công văn số 1022-CV/TU ngày 20/10/2020 của Tỉnh Ủy Quảng Bình về việc Khẩn trương khách phục hậu quả do đợt mưa lũ đặc biệt lớn gây ra.
 Xem nội dung công văn tại đây!

 

[Trở về]