Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU LŨ LỤT, ĐẢM BẢO THÔNG SUỐT THÔNG TIN LIÊN LẠC 
Công văn số 993/STTTT-BCVT ngày 21/10/2020 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc. 
 Xem nội dung công văn tại đây!

 

[Trở về]