Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Khai trương, đưa vào hoạt động 05 Đài truyền thanh cơ sở tại 2 huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa 
Vừa qua, trong các ngày 14 và 15/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động 05 Đài Truyền thanh các xã Hóa Tiến, Hóa Thanh, Hóa Phúc (huyện Minh Hóa); xã Ngư Hóa, Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa). 
 Trong 05 hệ thống Đài truyền thanh các xã khai trương, đưa vào hoạt động đợt này có: 03 Đài truyền thanh các xã Hóa Thanh, Hóa Phúc, Sơn Hóa được đầu tư theo công nghệ mới, mô hình đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và 02 Đài truyền thanh các xã Hóa Tiến và Ngư Hóa là hệ thống truyền thanh không dây.

Tại Lễ bàn giao, đưa hệ thống các Đài truyền thanh vào hoạt động, Đồng chí Phạm Thanh Tân - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các xã thực hiện quản lý, vận hành tốt hệ thống Đài truyền thanh nhằm thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; thành lập Ban Biên tập, Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống Đài truyền thanh xã theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; vv…

Thay mặt các địa phương được đầu tư mới hệ thống Đài truyền thanh, Lãnh đạo UBND các huyện, các xã phát biểu cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Sở Thông tin và Truyền thông về nhiệm vụ, công tác Thông tin và Truyền thông trên địa bàn, đặc biệt hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ địa phương ngày càng hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở, phục vụ tốt cho thông tin tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh trật tự đến với mọi người dân trên địa bàn. Các địa phương cam kết quản lý, khai thác, vận hành tốt hệ thống Đài truyền thanh để phát huy hiệu quả cao nhất.

Trong khuôn khổ chương trình “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh Quảng Bình năm 2020”, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu triển khai nâng cấp, sửa chữa 05 hệ thống Đài truyền thanh cho các xã và thiết lập mới 11 đài truyền thanh cơ sở, cụ thể các xã: Ngân Thủy, Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy); Hiền Ninh, Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh); Phú Định (huyện Bố Trạch); Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch); Ngư Hóa, Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa); Hóa Tiến, Hóa Thanh, Hóa Phúc (huyện Minh Hóa) với 162 bộ thu phát sóng và trên 403 loa phóng thanh.

Đặc biệt trong chương trình năm nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai lắp đặt mới 06 hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin – Viễn thông tại các xã: Ngân Thủy, Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy); Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh); Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa); Hóa Thanh, Hóa Phúc (huyện Minh Hóa); nâng tổng số đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trên địa bàn lên con số 16. Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông là giải pháp công nghệ mới, hiện đại, sử dụng phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh, kết nối dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, internet. Giải pháp này có nhiều ưu điểm hơn so với truyền thanh có dây, truyền thanh không dây FM như: không giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu âm thanh, khắc phục được các lỗi xảy ra với các hệ thống tiếp âm sóng FM như bị nhiễu, ứng dụng công nghệ số để sản xuất, lưu trữ và quản lý chương trình phát thanh.
Khai trương, đưa vào hoạt động 11 hệ thống Đài truyền thanh của các xã góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”....
Một số hình ảnh bàn giao hệ thống Đài truyền thanh các xã:

 


  Mạnh Tuấn

[Trở về]