Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh. 
 Thông báo 605/SYT-NVY ngày 21/3/2020 của Sở Y tế về Kết quả  xét nghiệm SARS-COV-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung thông báo tại đây!

[Trở về]